banner

Dùng thủy lục trong ngành công nghiệp và hóa chất

Sự ứng dụng cao su lưu hóa cho các chi tiết tiếp xúc với chất lỏng cho phép nâng cao thời gian làm việc của chi tiết này. Bơm lót cao su được sử dụng trong hệ thống xử lý các chất lỏng như nguyên liệu làm giấy, HCl, dung dịch muối clo, NaCl, KCl, nước lưu huỳnh, xút và nhiều loại acid và kiềm khác với các nồng độ và nhiệt độ khác nhau.

Nhà máy giấy cần sử dụng bơm để vận chuyển nguyên liệu từ nơi này sang nơi khác khắp nhà máy, bắt đầu từ nước thô và bột giấy cho đến máy xeo giấy. Bơm được dùng để cung cấp các hóa chất khác nhau trong quy trình sản xuất giấy, đồng thời loại bỏ các loại chất thải dạng lỏng. Bơm ly tâm đầu hút nằm ngang được thiết kế chuyên biệt để sử dụng với nhiều loại hóa chất, xăng dầu và những loại nguyên liệu trong quy trình xử lý công nghiệp khác, có thể bơm các chất lỏng ăn mòn và không ăn mòn khác nhau, từ nước, hydrocacbon nhẹ, đến các loại chất lỏng sệt chứa nhiều tạp chất rắn.

Message Us